GDPR

Så behandlar Ferrari Club Sweden (FCS) dina personuppgifter
Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en EU-förordning som gäller behandling av personuppgifter och ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. Den nya förordningen bidrar till harmonisera lagtext inom EU och stärka medborgarnas integritetsskydd och rättigheter. Vi inom FCS ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR), och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i FCS.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är varje uppgift som gäller en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person, till exempel personnummer,
registreringsnummer, medlemsnummer, namn och adress. Den nya Dataskyddsförordningen gör att du nu själv äger dina personuppgifter och att FCS bara får låna dem under den tid som du har medlemskap i FCS.

Vilka rättigheter har du?
De stärkta rättigheterna i Dataskyddsförordningen innebär i korthet att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta dina uppgifter.

Hur behandlar FCS dina personuppgifter?
Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver FCS registrera uppgifter om dig för att hantera ditt medlemskap. Men också för att vi ska kunna bedriva många av våra aktiviteter i form av anmälningar och debiteringar, samt möjliggöra för dig och alla andra medlemmar att dela med er av/ta del av tips och råd i våra forum.
FCS hanterar uppgifter som lämnats av medlem vid ansökan av medlemskap, vilka är Förnamn, Efternamn, Adress, telefonnummer, e-postadress, kön, födelseår och datum. Till detta lagras information om anmälan till aktiviteter samt finansiella transaktioner. Den största delen av FCS behandling av personuppgifter grundar sig på ansökt medlemskap (avtal) som rättslig grund. I forum som Periodico, hemsidan och Facebook är det samtycke till de regler som finns angivna vid respektive forum som gäller och det är medlemmen själv som på frivillig basis är aktiv. När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna i ca 3mån efter innevarande medlemskapsår. I vissa fall kan uppgifter finnas kvar länge t.ex. finansiella transaktioner som lyder under bokföringslagen. FCS sparar även Kontaktuppgifter för alla medlemsnummer, eftersom medlemsnummer är personliga och återinträde till klubben medger att medlem erhåller sitt ursprungliga medlemsnummer.
Önskar man att även detta tas bort försakar man möjligheten att återfå sitt ursprungliga medlemsnummer. I de fall FCS nyttjar extern partner för att hantera/lagra information så upprättas regelmässigt personuppgiftsbiträdesavtal. FCS lagrar inga känsliga data och delar inga personuppgifter med leverantörer utanför EU.

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?
Frågor gällande FCS och Dataskyddsförordningen kontakta medlem@ferrariclubsweden.com